wp

Web Tasarım Sözleşmesi


Web Tasarım Sözleşmesi

Projelerde kullandığımız sözleşme örneklerini inceleyebilirsiniz.

OFWEB® tüm müşteri haklarını savunduğu gibi her konuda verilen hizmet için oluşturduğumuz sözleşmelerde her şey açık bir şekilde belirtilmiştir.

OFWEB®, sahip olduğu ticari ahlak ile, daima %100 koşulsuz müşteri memnuniyetini ilke edinme prensibine inanarak çalışan, müşterilerine en iyi hizmeti vererek, müşteri referansına önem veren bir kurum olmuştur. Bizi bu günlere taşıyan tüm müşterilerimize sonsuz teşekkürü bir borç biliriz. Teknolojinin izin verdiği, yapılabilecek en iyi çalışmalar ile müşteri memnuniyetinin devamlılığı için özenle çalışmaya devam ediyoruz. Aldığımız tüm olumlu eleştirilerin yanında, bizleri olumsuz yönde eleştirerek, gelişmemizi sağlayan müşterilerimize de teşekkürü her zaman bir borç biliriz.

Web Tasarım Sözleşmesi

1. Taraflar

Bir tarafta İrfanlı Mah. Ankara Cad. No 27/ A OF / TRABZON adresinde mukim Presstij Reklam Ajansı (Kısaca OFWEB® olarak anılacaktır) ile diğer taraftan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adresinde mukim XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Kısaca Müşteri olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varılmıştır.

2. Konu

İşbu sözleşme Müşteri’nin iletişim, tanıtım, reklam ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu internet yazılımlarının OFWEB® tarafından hazırlanması hizmetini kapsamaktadır.

3. Müşterinin Yükümlülükleri

Müşteri, web tabanlı yazılımların yükleneceği sunucu (server) sistemini ve bu sistemin çalışabilmesi için gerekli donanım/yazılım gereksinimlerini kendisi tedarik etmekle yükümlüdür.

Web tasarımının düzenlenmesi ve tasarlanması aşamasında gerekli olan resim ve yazılı dokümanları kendisi tedarik etmeli veya ettirmeli, resimleri bilgisayar ortamında veya yüksek kalitede OFWEB®'e iletilmelidir. Müşterinin gerekli dokümanları zamanında vermemesinden kaynaklanan gecikmeden dolayı OFWEB® sorumlu tutulamaz.

Müşteri, OFWEB® tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının OFWEB®'e ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder.

Müşteri, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, OFWEB®'in hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

4. OFWEB® Yükümlülükleri

Müşteri'nin tanıtım ve reklâm için ihtiyaç duyduğu yazılımları (web tasarımı) hazırlamakla yükümlüdür.

Müşteri'ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek yazılımsal hataları ve sorunları 1 hafta içerisinde düzeltmekle yükümlüdür. Bu düzeltmeler için ücret talep edilmeyecektir.

Müşteri, için hazırlanmış tasarımdaki mevcut bölümlerdeki basit değişiklikler (komple tasarım ve kod değişikliği gerektirmeyen düzeltmeler) için, gerekli çalışmayı tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri sisteme entegre edeceğini beyan eder. Bu düzeltmeler için ücret talep edilmeyecektir.

Müşteri tarafından talep edilen ek tasarım (tasarım ve kod değişikliği gerektiren düzeltmeler, sayfa eklemeler) için, gerekli çalışmayı tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder.

5. Gizlilik

Hem OFWEB® hem de Müşteri birbirlerinin gizlilik kurallarına saygı göstermelidir. üçüncü şahıslarla paylaşılması zorunlu olmayan ve zaten diğer kişilerin ulaşımına açık olmayan tüm bilgiler gizli kabul edilip başka kişilerle paylaşılmamalıdır.

6. Garanti

Web sitesinin, istenen her türlü fonksiyonu yerine getirecek şekilde testleri tamamlandıktan sonra çalışır durumda yayımlandığı tarihten itibaren başlayacak ve toplam garanti süresi 1 yıl olacaktır.

OFWEB® tarafından titizlikle geliştirilecek ve test aşamasında olası hatalardan arındırılacak web sitesinde, 1 yıllık garanti süresi içerisinde olabilecek yazılım veya tasarım hatalarının düzeltilmesinde veya sitenin çalışmaması durumunda müdahale edilip çalışır duruma getirilmesi esnasında herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

7. Ücretlendirme ve Ödeme

Web sitesinin hazırlanması için belirli ücret önceden kararlaştırılmış olup gerekli tercümeler ve satın alınması gereken görseller hariç XXXXXXXXXXXXXXXXX olarak belirlenmiştir.

Müşteri bu ücretin %50’sini peşin , %50’sini iş bitiminde fatura karşılığı ödeyecektir. İş bitiminde site hazır halde yazılı veya mail yolu ile onaylı olarak teslim edilip, gerekli kontroller bitirildikten sonra kesilecek fatura tarihinden en geç bir hafta sonra ödeme yapılmalıdır. Gecikme halinde aylık olarak %10 faiz uygulanacaktır.

8. İşin Tamamlanması

Web sitesinin hazırlanmasında Müşteri haricinde bir sebepten dolayı iş tamamlanmayacak ise OFWEB® aldığı tüm ücretleri iade etmek zorundadır.

9. Projenin Amacı

Günümüz teknolojisine uygun, gerek görsel gerekse de teknolojik olarak kurumu en iyi şekilde temsil edecek projeyi oluşturmak.

En üst düzeyde arama motorları alt yapısına uygun olarak kurumun ziyaretçi sayısını maksimum düzeye çıkarmak.

10. Proje Site Haritası

Tüm içerik ve ayrıntı EK-1 de belirtilmiştir.

EK-1 sözleşmesinden örnek bir madde

x) Ürünler Modülü (%100 Dinamik)

* Ana kategori yönetimi

Kullanıcı sınırsız sayıda ana kategori açabilecek,

* Alt kategori yönetimi

Kullanıcı sınırsız sayıda alt kategori açabilecek,

* Ürün detay modülü

Müşteri talebi üzeri ürünün aşağıdaki özellikleri eklenebilecek,

Ürün görsel modülü (ekleme-silme-düzenleme)

Ürün açıklama modülü (ekleme-silme-düzenleme)

Ürün video modülü (ekleme-silme-düzenleme)

Tüm ürünlere ait standart veri kriterleri (ekleme-silme-düzenleme)

Sosyal medya paylaşım linkleri (opsiyonel)

* Her ürüne ait SEO kriterleri giriş modülü

(Proje için konuşulacak özel konu ve istekler ayrıca belirtilir.)

11. Teknik Şartname

12. Proje Yapı Şekli ve Süreci

OFWEB® müşteriye sağlayacağı internet adresi aracılığıyla müşterinin sitenin yapım aşamasını, ve yapılan çalışmayı takip edebilmesini sağlayacaktır.

Projenin yapım süreci ana sayfa onaylanmasının ardından 30 iş günüdür.

13. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Trabzon Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

13 maddeden ve 3 sayfadan oluşan iş bu sözleşme 03/02/2021 tarihinde 2(iki) nüsha olarak düzenlenmiştir.

OFWEB®
(kaşe-imza)

MÜŞTERİ
(kaşe-imza)

www.of.web.tr
Kurumsal İnternet Danışmanınız


Grup Yapı
Arçelik Öksüzler
Hürcanlar Grup
Of'un Sesi
Karadeniz Cam Balkon Trabzon
Şehr-i Saray